Публікації

 1. Варавва И.Г. “Самые богатые, … самые бедные”, Киев, “Голос Украины”, № 108, 1995 г.
 2. Пуховий І.І. Експериментальні дослідження процесів формування водного льоду в штучних бурульках. Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2004. №1.- с.41-45 (фахове видання).
 3. Варавва И.Г. “Модернизация и развитие коммунальной энергетики Украины”, “Автоматизація виробничих процесів”, № Киев, 2005 г.
 4. Пуховий І.І. Про механізм утворення та формування штучних льодяних бурульок в системах виробництва льоду за рахунок природного холоду. Відновлювальна енергетика. – 2005. №3-4. с. 20 – 24 (фахове видання).
 5. Варавва І.Г., Кауфман Л.Ю. Виступ на міжнародній конференції “Інвестиції в Україну”, 18-19.05.2007 р., м. Київ “Комплексна модернізація теплозабезпечення м. Нікополь за допомоги ефективного використання регіональних енергетичних ресурсів, у тому числі скидних вод ЗАЕС”.
 6. Варавва І.Г., Пуховий І.І. Виступ на конференції “Промислова Україна”, 28-29.1.2007 р., м. Київ “Системний підхід до зменшення енергозалежності країни – шляхом використання низькопотенційного тепла техногенної природи (за допомоги тепло насосних установок)”.
 7. Варавва В.І. Виступ на конференції “Промислова Україна”, 28-29.1.2007 р., м. Київ “Система комплексного обліку енергоносіїв (природний газ, теплова та електрична енергія, пара, гаряча та холодна вода, стиснене та розріджене повітря тощо) на промислових підприємствах та в багатоквартирних житлових будинках”.
 8. Пуховой И.И., Варавва И.Г., Кауфман Л.Ю. “Бросовое тепло”, Украинский промышленный журнал “ММ. Деньги и технологии”, № 4, 2008 г.
 9. Пуховий І.І., Постоленко А.М. Диспергація потоку води при малих її витратах та формування бурульок на насадках з дроту. Вісник Вінницького політехнічного інституту.- 2012.- № 4.-с. 119 – 123 (фахове видання).

Патенти

 1. Пуховий І.І.,Постоленко А.М. Охолоджувач-кристалізатор для підігрівання повітря і генерації льоду в бурульках. Пат. України № 100123. Опубл. 10.77.2015, Бюл.13.
 2. Пуховий І.І., Кондратюк Т.Ю. Спосіб підігрівання і охолодження повітря природним середовищем. Пат.України №103185 від 15.12.2015 р.
 3. Пуховий І.І.. Постоленко А.М. Спосіб підігрівання повітря та генерації льоду в бурульках Патент України на корисну модель №: 100123.Опубл. 10.07.2015 р. МПК F24D 15/00, F25C .1/00.
 4. Пуховий І.І.. Постоленко А.М. Новік М.Л. Спосіб підігрівання повітря та генерації льоду в бурульках. Патент України на корисну модель № 93148. Опубл. 25.09. 2014 р, МПК F25C 1/0.