Доставка води з високоширотних та високогірних районів Землі

Окупність проекту відбувається при одночасному транспортуванні двох продуктів – води та холоду у вигляді льоду.

Ми пропонуємо в зимовий час у високих широтах (Норвегія, Гренландія, Антарктида), на території штатів Середнього Заходу США та у високогірних районах Землі виробляти лід за допомогою нашої випробуваної установки COOL ENERGY з холоду атмосферного повітря та води (практично без енерговитрат), накопичувати його та транспортувати його (20-400000 тонн) на будь-які відстані у спеціальних ізотермічних морських контейнерах, виготовлених за нашим завданням китайською компанією.

При цьому холод із льоду використовується в системах кондиціювання, холодопостачання, вентиляції, зберігання харчових продуктів, а після танення льоду отримуємо талу воду.

Виробництво льоду супроводжується підігрівом повітря (за рахунок виділення теплоти кристалізації води).